Ανιδιοτελής Αγάπη

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Ανιδιοτελής αγάπη η επαφή με τα ζώα μόνο χαρά προσφέρει στους ηλικιωμένους της μονάδας