ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Η φυσικοθεραπεία των ηλικιωμένων αποτελεί μέρος της καθημερινότητας στην μονάδας μας.