Ασκηση Πυροσβεστικού Σώματος Νάουσας και μαθήματα πυρασφάλειας

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων ( Γηροκομείο Νάουσας)  σε θέμα πυρασφάλειας

και Πραγματοποίηση συχνών  Ασκήσεων  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας  στον Χώρο της Μονάδας