Υπηρεσίες που παρέχει το γηροκομείο Νάουσας

Όπως προκύπτει και από τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου, οι υπηρεσίες που προσφέρει η Μονάδα στους ηλικιωμένους τροφίμους της συνίστανται στην προσφορά των ακόλουθων:

Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόμενου. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής καλύπτει όλες τις ομάδες τροφίμων και αποτελείται από φρέσκα και νωπά τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια κλπ.

Συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητα τους καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. Το προσωπικό βρίσκεται σε εγρήγορση σε όλη την διάρκεια της βάρδιας του, για την πρωταρχικής σημασίας διατήρηση της καθαριότητας του Γηροκομείου.

Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η δε νοσηλεία περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και την μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο. Ο γιατρός καλύπτει τους τροφίμους σε όλη την διάρκεια του 24ώρου, ενώ υπάρχει ομάδα γιατρών όλων των ειδικοτήτων που προστρέχουν όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με την λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπομένων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κλπ). Το Δ.Σ. της Μονάδας μεριμνά τακτικά για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των δομών της Μονάδας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε ότι αφορά τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας των περιθαλπομένων.

Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση του περιθαλπόμενου. Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί μια ομάδα ατόμων που πλαισιώνουν το έργο του Γηροκομείου, προσφέροντας κυρίως εθελοντικά τον χρόνο τους προκειμένου να συμμετέχουν με τους τροφίμους σε διάφορες δραστηριότητες ψυχαγωγικού και ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα.

Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων πραγματοποιείται στην εκκλησία που βρίσκεται στον κήπο του Γηροκομείου με τον ιερωμένο που διαθέτει η Μητρόπολη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας στην Μονάδα.