Ομιλίες Σεμινάρια Ημερίδες

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Ομιλίες ,Σεμινάρια ,Ημερίδες ,Ενημερώσεις, και τακτική εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιείται συχνά απο την Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάουσας .