ΒΑΖΑΑΡ Γηροκομείου 2018

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΒΑΖΑΑΡ Για τις ανάγκες της μονάδας πργματοποιήθηκε στις 23 -26 Νοεμβρίου  2018.

Μεγάλη η συμμετοχή  του κόσμου που πάντα αγκαλιάζει κάθε προσπάθεια της Μονάδας.