Η Χριστιανική Ελπίδα Πτολεμαίδας στο Γηροκομείο

Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

H Χριστιανικη Ελπίδα Πτολεμαίδας στην Μονάδα