Ο ΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Ο ΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Το Γηροκομείο Νάουσας σήμερα 1 Ιουλίου 2020 είχε την χαρά να παραλάβει δωρεά χειρουργικών μασκών( τρία μεγάλα κιβώτια ) για την προστασία των ηλικιωμένων και του προσωπικού της Mονάδας από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ

Ευχαριστούμε θερμά για την συνεχόμενη στήριξη και πολύτιμη βοήθεια  του ΔΕΣΜΟΥ προς την Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάουσας καθώς και για το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί καλύπτοντας  βασικές και ουσιαστικές ανάγκες στις δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές που διανύουμε.