ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

Καθημερινότητα η φυσικοθεραπεία στην μονάδα μας.